Led sikringskurs

Krever topptaukortet

Med led sikringskurset vil du som allerede har sikringsbevis for topptausikring lære de grunnleggende elementene rundt sikring, opptreden og risikovurdering rundt et sikringsarbeid ved ledklatring. Dette kurset gir deg kompetanse til å kunne gå opp til Brattkortprøven – med Brattkortet kan du sikre på alle nasjonale klatresentere, samt klatre sikkert utendørs.

Kurset har som regel et sted mellom 6 timer og inkluderer også:
– 1 mnd fri tilgang til senteret
– Brattkortprøven

Pris

1.200 kr

Instruktører

Ole

Rasmus

Henrick