Vilkår for frivillige i Sarpsborg Klatreklubb

Ved å forplikte seg til den kategorien og arbeidsmengden definert under, vil du også få fordelene listet opp til respektive arbeidsmengde:

 • 60 – 80 timer/ året (Gir gratis Sentermedlemskap + attest)

 • 80 – 100 timer/ året (Gir Sentermedlemskap + Brattkortkurs + attest)

 • 100 – 140 timer/ året (Gir Sentermedlemskap + Brattkortkurs + Klatreleder Innekurs + attest)

 • 140 timer >/året (Gir Sentermedlemskap + Brattkortkurs + Klatreleder Innekurs + Lederutviklingskurs + attest)

 

+ Gode arbeidserfaringer

+ Godt nettverk

+ Muligheter for ledelses erfaringer innen idretten

+ Nye venner og gode opplevelser

Ved å godta vilkårene forplikter jeg meg til:

 • Delta som frivillig tilhørende Sarpsborg Klatreklubb ved Sarpsborg Klatresenter året 2021. Hvis jeg blir forhindret på noen måte, vil jeg kontakte daglig leder/ arbeidsleder så snart som mulig, fordi jeg vet at klubben stoler på min hjelp

 • Delta på Klubbens månedlige møter, for å holde meg oppdatert og ha muligheten til å påvirke min arbeidstid

 • Møte opp til mine avtalte skiftene, klar til å jobbe, og i klubbens uniform

 • Møte opp edru og i tide, og jobbe til skiftet mitt er over

 • Ikke drikke alkohol når jeg representerer Klubben i min uniform

 • Når jeg har på meg min klubb uniform, vil jeg ikke handle uvennlig eller fornærme i Klubbens navn eller omdømme på noen måte.

 • Representere Klubben gjennom hele årsperioden, ikke bare på avtalte skift. Jeg er forpliktet til å rapportere til nærmeste leder (sikkerhet) hvis jeg observerer avvik, for eksempel alkohol på senteret, stjeling eller situasjoner som involverer potensiell brann eller personskader.

 • Ta kontakt med daglig leder/ arbeidsleder hvis jeg kommer sent for skiftet mitt

 • Gi sykemelding hvis jeg er syk den dagen jeg skal jobbe

 • Ikke komme med uttalelser til pressen på vegne av Sarpsborg Klatreklubb eller Sarpsborg Klatresenter

 • Være en god ambassadør for klubben og bidra til et godt arbeidsmiljø ved å bringe mitt beste smil og masse tålmodighet.

Jeg forstår at hvis jeg ikke møter opp til de avtalte skiftene, og har gjennomført avtalt antall arbeidstimer, vil jeg motta en faktura for Sentermedlemskap og eventuelle kurs til full pris.

Prisene for godene er som følger:

 • Sentermedlemskap – 3.600 kr
 • Brattkortkurs – 2.000 kr
 • Klatreleder inne kurs – 2.000 kr
 • Lederutviklings kurs – 3.900 kr
 • Klubben er forpliktet til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for deg

 • Vi forplikter oss til å gi deg arbeidslister tidligere enn en ukes varsel – unntaket om det er en krisesituasjon

 • Styreleder/daglig leder skal gi deg en skriftlig attest som representerer arbeidskvaliteten gjort i klubbens regi

 • Klubben forplikter seg til å etterlever de fordeler og goder avtalt

Sarpsborg Klatreklubb 2021

Vikår sist oppdatert: 18.02.2021