Myndighetene har bestemt å stenge hele VIKEN i ihvertfall 14 dager frem i tid.

!Derfor tilkalles det til KRISEMØTE onsdag 17. mars klokken 14:00!

Her skal vi diskutere og planlegge slik at vi kan opprettholde noen form for drift av klatreaktivitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *