Oppdag klatregleden med klatreskolen!

Klatreskoler og grunnkurs Vår 2024 Del 1

Sarpsborg klatreklubb arrangerer Klatreskole og grunnkurs i klatring for barn og voksne.

Klatreskolene/grunnkursene del 2 for våren 2024 starter opp i uke 11 og går ukentlig over 8 ganger. Vi hopper over skolens ferie- og fridager.

Alle klatreskolene for barn og ungdom koster kr 2100,-  mens grunnkurs klatring for eldre ungdom og voksne koster kr 2300,-

Betaling gjøres i kassen ved oppmøte første kursdag.

Kursopplegget er som følger:

Klatreskole Barn 8-9år (3-4klasse) del 2 våren 2024: Mandager kl 17:00-18:30. fra 11.03.24-13.05.24

Klatreskole Barn 10-12år (5-7klasse) del 2 våren 2024: Mandager kl 18:45-20:15. fra 11.03.24-13.05.24

Klatreskole Ungdom 13-15år (8-10klasse) del 2 våren 2024: Onsdager kl 17:00-18:30. fra 13.03.24-15.05.24

Grunnkurs Klatring 16-19år (1-3VGS) del 2 våren 2024: Onsdager kl 18:45-20:15. fra 13.03.24-15.05.24

Grunnkurs Klatring voksne (20år +) del 2 våren 2024: fredager kl 18:00-19:30. fra 15.03.24-10.05.24

Eventuelle spørsmål sendes til oss på e-post: sarpsborgklatreklubb@gmail.com

Påmelding gjøres i Rubic aktivitetskalender ved å følge linken under. Skroll frem til rett dag/uke og meld dere på.

Klubbmedlemskap

Vi ønsker at alle deltagere ved våre kurs og klatreskoler er medlemmer i Sarpsborg Klatreklubb. Det er en stor fordel for klubben om vi har mange medlemmer og da spesielt barn og unge. Vi bruker Rubic som medlemssystem og dere kan melde dere inn ved å følge linken under.

Detaljer og kursplan for klatreskoler og grunnkurs

Kursplan og kursmål for klatreskolene barn 8-12år :

Klatreskolen vil ha fokus på opplæring av grunnleggende tauklatring, klatreteknikker i buldreveggen, lek og aktivitet. 

Under klatreskolen vil det være ekstra fokus på mestring, læring og ikke minst glede gjennom lek og klatreaktivitet. 

Våre instruktører er gode til å tilpasse opplegget til individuelle behov ettersom ferdighetsnivået ofte vil variere litt. 

Klatreskolene passer for nybegynnere og litt viderekomne. Vår tanke er at det er passende om barna deltar på klatreskoler i et år før vi eventuelt flytter de over på våre trenings- og satsnings grupper.

Kursplan og kursmål for klatreskolene ungdom 13-15år:

Klatreskolen vil ha fokus på opplæring av grunnleggende tauklatring. Det gjelder både topptau og ledklatring, samt buldring og grunnleggende klatreteknikker. Etter endt kurs er målsetningen at deltagerne skal ha kompetanse nok til å få topptaukort. Deltageren vil da kunne klatre selvstendig på alle klatresenter i Norge.

Dersom deltageren i kurset velger å gå videre til del 2 som blir arrangert etter del 1, så vil målsetningen være at deltageren har nok kompetanse til å få brattkort. Det er ikke noen forutsetning å ha deltatt på Del 1 for å være med på del 2

Under klatreskolen vil det være ekstra fokus på mestring, læring og ikke minst glede gjennom klatreaktivitet. Våre instruktører er gode til å tilpasse opplegget til individuelle behov ettersom ferdighetsnivået ofte vil variere litt. 

Klatreskolene passer for nybegynnere og litt viderekomne. Vår tanke er at det er passende om ungdommene deltar på klatreskoler i et år før vi eventuelt flytter de over på våre trenings- og satsnings grupper.

Kursplan og kursmål for grunnkursklatring:

Klatreskolen vil ha fokus på opplæring av grunnleggende tauklatring. Det gjelder både topptau og ledklatring, samt buldring og grunnleggende klatreteknikker. Etter endt kurs er målsetningen at deltagerne skal ha kompetanse nok til å få topptaukort. Deltageren vil da kunne klatre selvstendig på alle klatresenter i Norge.

Dersom deltageren i kurset velger å gå videre til del 2 som blir arrangert etter del 1, så vil målsetningen være at deltageren har nok kompetanse til å få brattkort. Det er ikke noen forutsetning å ha deltatt på Del 1 for å være med på del 2

Under klatreskolen vil det være ekstra fokus på mestring, læring og ikke minst glede gjennom klatreaktivitet. Våre instruktører er gode til å tilpasse opplegget til individuelle behov ettersom ferdighetsnivået ofte vil variere litt. 

Klatreskolene passer for nybegynnere og litt viderekomne.

Informasjon

Sosiale medier